Tekst en communicatie
Internet
Intranet
Handleidingen
Opleidingen
Video's
Opdrachtgevers
Contact
Home

Opleidingen

Alsemgeest Multitekst kan uw opleidingsmateriaal (theorie, opgaven, naslaginformatie, examens) vervaardigen, aanvullen of verbeteren. Hierbij kunt u denken aan sheets, gedrukt en digitaal lesmateriaal, en video's. We kunnen ook trainers leveren voor uw opleidingen.

Bij het ontwikkelen gaan we uit van uw vraag, de kennis van materiedeskundigen en reeds aanwezig bronmateriaal. Aan de hand van evaluaties van bestaand opleidingsmateriaal kunnen desgewenst nieuwe, geactualiseerde versies gemaakt worden.

Voorbeelden van door ons geleverd werk zijn opleidingen voor monteurs, planners, callcentre-medewerkers en gebruikers van software-pakketten.